Havlíčkovo náměstí 19
580 01 Havlíčkův Brod

Otevírací doba:

Úterý - Neděle
9 - 12 a 13 - 17 hod

Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček

Cílem těchto webových stránek je prezentovat v celé šíři osobnost a dílo Karla Havlíčka Borovského a soustředit do jednoho informačního portálu všechny dostupné prameny infomací o hmotných památkách i duchovním odkazu novináře, spisovatele, satirika a politika Karla Havlíčka. Badatel tak získá úplný přehled ze všech institucí, které se jeho osobností a dílem nějakým způsobem zabývají. Spolupracujeme jak s jednotlivci, tak i s institucemi (Národní knihovna v Praze, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Památník národního písemnictví v Praze, Moravský zemský archiv v Brně atd.).

Na webu budeme dále pracovat, abychom dosáhli úplnosti informací a standardu, které by odborný informační zdroj měl obsahovat, a předpokládáme, že se nám to podaří nejpozději do konce roku 2013. Myslíme si, že je úkolem paměťových institucí takový servis veřejnosti poskytovat a věříme, že návštěvníci webu budou s jeho obsahem spokojeni.

Na začátek Vám doporučujeme navštívit časovou osu, která je součástí expozice o Karlu Havlíčku Borovském, kde najdete přehledné informace.

Pracovníci Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod