Havlíčkovo náměstí 19
580 01 Havlíčkův Brod

Otevírací doba:

Úterý - Neděle
9 - 12 a 13 - 17 hod

Památky

Rodinné památky

Nejen památky po samotném novináři jsou dodnes ceněné a vyhledávané. Pozornost budí předměty z užší i širší rodiny Havlíčkovy – rodiče, manželka Julie, dcera Zdenka a další. Jejich „přežití" do současnosti je paradoxně úspěšnější, než v případě památek po Karlu Havlíčkovi.

Osobní památky

Osobní památky po Karlu Havlíčkovi byly po jeho smrti rozprodány, aby se získala hotovost pro jeho jedinou, a nyní zcela osamocenou, dceru Zdenku. Tak se doslova „rozutekly" po českých zemích a jejich noví majitelé k nim měli různorodý vztah – nábytek využívali jako svůj vlastní, o předměty pečovaly téměř s posvátnou úctou, jiným památky zvyšovaly prestiž.

Osobní knihovna

Z více jak 1200 svazků, které se nacházely v Havlíčkově vlastnictví, jak dokládají dnes již nezvěstné Havlíčkem sepsané seznamy svazků jeho knihovny, se dochovalo pouze malé torzo. Při pátrání po knihách z Havlíčkovy osobní knihovny řešitelé projektu vycházeli z velké části z článku Pravoslava Kneidla "Havlíčkova knihovna", otištěném ve Sborníku Národního muzea v roce 1957.

Rukopisy

Není divu, že osobnost mající svoji největší sílu v psaném slovu, zanechá velké množství rukopisné pozůstalosti. To je případ i Karla Havlíčka. Jeho fond, uložený především v Literárním archívu Památníku národního písemnictví a v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod. Logickou součástí fondů jsou i rukopisy rodinné.