Havlíčkovo náměstí 19
580 01 Havlíčkův Brod

Otevírací doba:

Úterý - Neděle
9 - 12 a 13 - 17 hod

Spisovatel

Bibliografie

Vzhledem k četnosti vydávaných Havlíčkových děl, zde uvádíme pouze první vydání, jak jej zaznamenala katedra filosofie FF MU

Básník

Havlíček psal básně. Nejznámějšími se staly jeho satirické, především Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest sv. Vladimíra. O nich ale tento web pojednává blíže v kapitole Havlíček jako satirik. Zde lze dohledat jeho ostatní básnické skladby psané a překládané od roku 1840 až do smrti.

Satirik

Jednou z nejtypičtějších forem Havlíčkova projevu byla satira. Je z části spjata s jeho básnickým projevem, ale stala se natolik výjimečná a běžná, že jí zde věnujeme zvláštní prostor.