Havlíčkovo náměstí 19
580 01 Havlíčkův Brod

Otevírací doba:

Úterý - Neděle
9 - 12 a 13 - 17 hod

Životopis Karla Havlíčka Borovského

Léta studijní I.

Kupci Matěji Havlíčkovi a jeho ženě Josefíně Dvořákové, dceři sládka z Horní Cerekve, se 31. října 1821 v Borové u Německého Brodu narodil syn Karel.

Léta studijní II.

Karel Havlíček dokončil roku 1840 středoškolská studia v Praze na filozofickém semináři. Příchod do hlavního města Čech, kde žilo zhruba 140 000 obyvatel, na něj měl obrovský dopad. Zde se totiž soustředila většina českých obrozenců.

Vychovatel v Rusku

Po návratu z cest se nadále věnoval samostudiu, až zaujal opatrovníka univerzitní knihovny Pavla Josefa Šafaříka. Ten mu v říjnu roku 1842 nabídl práci u svého přítele, univerzitního profesora v Moskvě. Nadšený Havlíček okamžitě přijal.

Po návratu domů

Havlíčka po návratu do Čech zastihla zpráva o smrti otce. Rozhodl se pobýt nějaký čas v Německém Brodě u své matky. Jeho neutuchající vlastenecká aktivita vedla v tomto malém venkovském městě k organizaci ochotnického divadla a k první vážné lásce s dcerou místního měšťana Fany Wiedenhofferovou.

V letech 1848-1849

Příslib konstituce roku 1848 po letech vlády absolutismu nejen jeho naplnilo nadšením a optimismem. Ovšem předlouhé dohadování poslanců v ústavodárném sněmu, potlačené revoluční bouří v Praze a ve Vídni, pouze pomohly reakčním silám, aby se zformovaly.

Pobyt v Kutné Hoře

Havlíček se odmítal vzdát publicistické činnosti, ačkoliv po postupném odmlčení české inteligence včetně Palackého zůstal v boji proti soudobému režimu zcela sám. Oporu našel v Kutné Hoře u tiskaře Františka Procházky, který se jako jeden z mála tiskařů v zemi nebál nepohodlného Havlíčka vydávat.

Brixenské vyhnanství

Nastupující centralismus a vláda absolutismu dostávaly od Havlíčka skrze jeho časopis Slovan tvrdě zabrat. Havlíček se pohyboval perfektně v mezích zákona a ani žaloba posvěcená nejvyššími politickými kruhy nedopadla u soudu v Kutné Hoře v listopadu 1851 zdárně.

Poslední rok života

Havlíčkovi povolily úřady návrat až v květnu roku 1855 pod podmínkou, že se vzdá spisovatelské činnosti. Havlíček souhlasil a spoléhal, že jeho budoucnost bude zajištěna ve švagrově pokrývačské firmě.